Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zarządzenia Burmistrza

Data Numer Przedmiot
15 Maj 2013 495/2013
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie gminnym na terenie Sołectwa Jadachy do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
Więcej array-brown
13 Maj 2013 493/2013
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi, pod nazwą "Realizacja programów profilaktycznych w szczególności w szkołach podstawowych i gimnazjach"- DEBATA
Więcej array-brown
13 Maj 2013 491/2013
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Więcej array-brown
08 Maj 2013 490/2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - wypoczynek wakacyjny
Więcej array-brown
06 Maj 2013 488/2013
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie gminnym na terenie Sołectwa Jadachy do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Więcej array-brown
06 Maj 2013 487/2013
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie gminnym na terenie Sołectwa Jadachy do sprzeaży w drodze bezprzetargowej
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2013 485/2013
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2013 484/2013
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z kortów tenisowych Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
Więcej array-brown
23 Kwiecień 2013 482/2013
w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na wydatki remontowe w placówkach oświatowych
Więcej array-brown
22 Kwiecień 2013 481/2013
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Więcej array-brown
19 Kwiecień 2013 477/2013
w sprawie zmiany składu osobowego Rady Sportu Miasta i Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
10 Kwiecień 2013 474/2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi, zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
Więcej array-brown
29 Marzec 2013 467/2013
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
Więcej array-brown
26 Marzec 2013 462/2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Więcej array-brown
15 Marzec 2013 459/2013
w sprawie zmiany składu osobowego Rady Sportu Miasta i Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
14 Marzec 2013 457/2013
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok
Więcej array-brown
14 Marzec 2013 456/2013
w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2012 rok
Więcej array-brown
11 Marzec 2013 454/2013
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jadachach
Więcej array-brown
08 Marzec 2013 453/2013
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Więcej array-brown
08 Marzec 2013 452/2013
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-01-22
Osoba udostępniająca na stronie: Monika Prucnal
Data modyfikacji: 2013-01-29
Osoba modyfikująca: Monika Prucnal