Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Otwarta Strefa Aktywności w Chmielowie

Otwarta Strefa Aktywności w Chmielowie

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Nazwa operacji: Otwarta Strefa Aktywności w Chmielowie na działce nr ewid. 2426 obręb Chmielów

Operacja typu "Ksztaltowanie przestrzeni publicznej" realizowana w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 
 
Cel operacji: Wsparcie rozwoju sołectwa Chmielów przez budowę Otwartej Strefy Aktywności
 

W skład Otwartej Strefy Aktywności w Chmielowie wchodzą:

- siłownia plenerowa,

- plac zabaw o charakterze sprawnościowym,

- strefa relaksu (stolik do gier planszowych szachy/warcaby, stół do ping ponga, boisko do gry w bule),

- ogrodzenia terenu,

- nawierzchnie bezpieczne przy urządzeniach placu zabaw,

- zagospodarowanie zieleni.

 
Dane liczbowe:

powierzchnia działki – 3000 m2,

powierzchnia objęta projektem – 1538 m2,

 
Wartości ogółem operacji: 347 782,60 zł, w tym:
- wkład z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 195 578,00 zł
- Wklad Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - wartość dofinasowania – 50.000,00 zł