Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przebudowa placu zabaw ,,Koziołek Matołek" w Nowej Dębie

Przebudowa placu zabaw ,,Koziołek Matołek" w Nowej Dębie

 

Operacja pn. Przebudowa placu zabaw ,,Koziołek Matołek" w Nowej Dębie mająca na celu Poprawę funkcjonalności ogólnodostępnego obiektu użyteczności publicznej – placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych w miejscowości Nowa Dęba współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LAEDER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

W ramach operacji  zmodernizowano plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych w Parku Miejskim ,,Koziołek Matołek”, która to obejmowało budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym o powierzchni opracowania 2885,85 m2 wraz z wykonaniem otworzenia i natrysku istniejącej wylewanej nawierzchni bezpiecznej. Wbudowano obiekty małej architektury, składających się z pięciu urządzeń zabawowych oraz tablicy z regulaminem.

Pod urządzeniami placu zabaw odtworzono nawierzchnię poliuretanową w miejscach po demontowanych urządzeniach a następnie wykonano nowy natrysk na całej istniejącej wylewanej nawierzchni poliuretanowej.

 

Wartości ogółem operacji: 176 128,62

Wkład z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 97 829,00

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"