Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, gmina Nowa Dęba.  
RPPK.03.02.00-18-0025/16
 
Projekt współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 
Wartość ogółem: 4 472 020,49 zł
Wydatki kwalifikowane: 3 680 829,46 zł
Dofinansowanie: 3 128 705,00 zł
Wkład UE: 3 128 705,00 zł (85%)
Budżet Państwa: 0,00 zł (0%)
Wkład własny: 1 343 315,49 zł
Wydatki niekwalifikowane: 791 191,03 zł
 
Celem głównym projektu jest poprawa warunków energetycznych w budynkach użyteczności publicznej gminy Nowa Dęba poprzez wykonanie: 
 •   termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Cyganach, 
 •   termomodernizacji Zespołu Szkół w Jadachach, 
 •   termomodernizacji Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie, 
 •   termomodernizacji Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, 
 •   termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Chmielowie. 
 
Prace zaplanowane do wykonania w wymienionych budynkach polegające min. na termomodernizacji, wymianie instalacji c.o. i wykonaniu instalacji fotowoltaicznej itd. mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Docieplenie ścian, dachów i stropodachów, wymiany okien i drzwi spowodują zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie oraz spowodowanych nadmierną wentylacją
 
Beneficjentami bezpośrednimi i pośrednimi projektu będą: 
 •   Mieszkańcy gminy Nowa Dęba, 
 •   Dzieci, młodzież szkolna i przedszkolna, 
 •   Kadra nauczycielska, 
 •   Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
 
Przyczyny realizacji projektu: 
 •   Ubytki ciepła przez niedocieplone ściany,
 •   Utrata ciepła przez nieizolowane stropy pod nieogrzewanymi poddaszami,
 •   Nieefektywna instalacja centralnego ogrzewania,
 •   Przestarzała i nieszczelna stolarka okienna i drzwiowa,
 •   Nieaktualne standardy użytkowania budynków.

 

 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cyganach:

 

     

 

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jadachach:

 

     

 

 

 Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie:

 

     

 

Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba:

 

   

 

 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chmielowie: