Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie

Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny

 

Nazwa operacji:

Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny”

 

Cel operacji:

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie skweru przy ul. 1-go Maja w Nowej Debie.

 

Osiągnięte efekty

W ramach zadania przeprowadzono następujące prace:

  1. remont i przebudowę fontanny z infrastrukturą techniczną obejmującą przyłącza i instalacje wody i energii elektrycznej
  2. remont nawierzchni utwardzonej fragmentu skweru
  3. montaż ławek

 

Operacja jest realizowana w ramach działania:

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wartości ogółem operacji: 405 000,00 zł

 

Wkład z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW):  179 885,00 zł

 

Foto: G. Lubas, SOK Foto: G. Lubas, SOK Foto: G. Lubas, SOK Foto: G. Lubas, SOK Foto: G. Lubas, SOK Foto: G. Lubas, SOK