Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Kanalizacja w Rozalinie

Kanalizacja w Rozalinie

W przetargu nieograniczonym Generalnym Wykonawcą  zadania została wybrana firma Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof Kluza, Bukowiec 100A, 36-100 Kolbuszowa. W ramach zadania wykonana zostanie sieć grawitacyjno-tłoczna, pompownie ścieków i ich zasilenie energetyczne oraz przyłącza do gospodarstw domowych, których właściciele będą członkami Stowarzyszenia Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji Sanitarnej w Rozalinie. Gmina Nowa Dęba w części dotyczącej przyłączy będzie pełniła rolę inwestora zastępczego.
Wartość zadania – 1 991 136,30zł brutto. Zadanie ma być wykonane do 31 maja 2014r. na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez Starostę Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu : DECYZJA Nr AB.IV.6740.109.2011  z dnia 28.12.2011r.

Zawarto umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie z Samorządem Województwa Podkarpackiego

    31 stycznia podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie z Samorządem Województwa Podkarpackiego, otrzymując z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wsparcie na realizację operacji w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Należy dodać, ze będzie to najtańsza inwestycja kanalizacyjna dla gminy, gdyż opisane poniżej zadanie będzie kosztować gminny budżet tylko 750 tys. zł.
W ramach operacji wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna, grawitacyjno-ciśnieniowa o długości ok. 8 km w oparciu o rury o średnicy Ø315, Ø250, Ø200 i Ø90-110, wraz z przepompowniami obsługującymi poszczególne części wsi.
    Aby uzyskać efekt ekologiczny zostanie wykonane ok. 5 km przyłączy do gospodarstw domowych, które finansowane muszą być ze środków własnych mieszkańców (zgodnie z obowiązującym prawem). W celu sprawnej realizacji budowy przyłączy, zastosowaliśmy mechanizm sprawdzony w poprzednich inwestycjach: mieszkańcy powołują społeczny komitet budowy kanalizacji, który zbiera od nich środki na budowę, a gmina jako inwestor zastępczy z tych pieniędzy wykonuje to zadanie. Dzięki temu efekt ekologiczny, w postaci przyłączonych gospodarstw do sieci kanalizacyjnej jest bardzo wysoki. W działaniach rozalińskiego Komitetu zaangażowali się m.in. Kazimierz Durda, sołtys i przewodniczący Komitetu zarazem oraz Krzysztof Sałek, radny i członek zarządu.
    Realizację zadania przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej do 31.05.2014r.
    Nasza gmina w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych konsekwentnie realizuje projekt budowy sieci od 2006 r., kiedy to rozpoczęto budowę kanalizacji w Chmielowie, a w następnych latach wybudowaliśmy (przy 50% udziale środków unijnych) kanalizację w Cyganach i Jadachach. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie to zadanie bardzo ważne, gdyż naszym obowiązkiem jest zrealizować do 2015 r. sieć kanalizacji na terenie całej gminy, aby uniknąć kar, które zostaną nałożone na samorządy znajdujące się w KPOŚK, które zadania tego nie zrealizują. Do zakończenia realizacji programu pozostanie nam jeszcze budowa kanalizacji w Alfredówce i Budzie Stalowskiej.

 

UMiG