Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zakup mikrobusu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samo

Zakup mikrobusu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie

 

 

Zakup mikrobusu do przewozu uczestników

Środowiskowego Domu

Samopomocy w Nowej Dębie

 

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności placówki – ŚDS w Nowej Dębie i likwidacja barier transportowych oraz  zapewnienie stałego i bezpiecznego przewozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie poprzez zakup mikrobusu w wersji 9-osobowej dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.
 

Ocena efektów dofinansowania:

  1. ​ŚDS w Nowej Dębie został wyposażony w środek transportu dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
  2. Zapewnienie bieżącego dowozu na zajęcia terapeutyczne 26 uczestnikom ŚDS w Nowej Dębie, w tym osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.
  3. Poprawa komfortu i warunków transportu uczestników ŚDS w Nowej Dębie poprzez wyposażenie i gabaryty samochodu, min. rampa wjazdowa do samochodu dla osób poruszających się na wózku, zabezpieczenia pasażerów, przestrzeń wewnętrzna samochodu.
  4. Zwiększenie dostępności usług świadczonych w ŚDS w Nowej Dębie dla osób z niepełnosprawnością.
  5. Zapewnienie  stałego dostępu do dóbr i usług m. in. kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, medycznych dla uczestników ŚDS w Nowej Dębie

Całkowity koszt zadania wyniósł 255 000 złotych. Projekt został sfinansowany z różnych źródeł, w tym 135 000 złotych ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównania różnic między regionami III”, 50 000 złotych z funduszy administracji rządowej, a wkład własny Gminy Nowa Dęba wyniósł 70 000 złotych.