Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Budżet 2012

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWA DĘBA NA ROK 2012 (XVII-148-2012)  - uchwalona dnia 30 stycznia 2012 roku na XVII sesji Rady Miejskiej

 


Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie:

zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok, (XVIII-153-2012) z dnia 29.02.2012
zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok, (XIX-166-2012) z dnia 28.03.2012
zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok, (XX-170-2012) z dnia 25.04.2012
zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok, (XXI-178-2012) z dnia 30.05.2012
zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok (XXII-188-2012) z dnia 27.06.2012
zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok, (XXIII-201-2012) z dnia 29.08.2012
zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok, (XXIV-212-2012) z dnia 26.09.2012
zmian w uchwale budżetowej Gminy Nowa Dęba na 2012 rok, (XXV-223-2012)  z dnia 29.10.2012
zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok, (XXV-225-2012) z dnia 29.10.2012
zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok, (XXVI-230-2012) z dnia 19.11.2012


Zarządzenie Nr  344/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 2 sierpnia 2012 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

(tekst zarządzenia)

  


Zarządzenie nr 457/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dębaz dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok

(tekst zarządzenia)


Kwartalne sprawozdania przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o nadwyżce/deficycie Gminy Nowa Dęba

za okres od początku roku do 31 marca 2012 (tekst)
za okres od początku roku do 30 czerwca 2012 (tekst)
za okres od początku roku do 30 września 2012 (tekst)

za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 (tekst)

 

 

Data publikacji: 2012-11-27
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2012-11-27
Osoba modyfikująca: Nowak Jerzy