Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Budżet 2019

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWA DĘBA NA ROK 2019
 
 
(IV/25/2019)
uchwalona dnia 30 stycznia 2019 roku na IV sesji Rady Miejskiej VIII kadencji
 

 

 • Uchwała nr VI/55/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2019
 • Uchwała nr VII/65/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
 • Uchwała nr VIII/72/2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
 • Uchwała nr X/87/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2019
 • Uchwała nr XI/93/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2019
 • Uchwała nr XIII/101/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2019
 • Uchwała nr XV/104/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
 • Uchwała nr XVI/112/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
 • Uchwała nr XVII/128/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok

 


 • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 27.02.2019 w  sprawie opinii o prawidłowej planowanej na rok 2019  kwocie długu Gminy Nowa Dęba (XVI/62/2019)
 • uchwała Regionalnej izby Obrachunkowej w Rzeszowie z  dnia 27.02.2019 w  sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto  i gmine Nowa Dęba na rok 2019 (XVI/63/2019)
 • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z  dnia 02.09.2019 w  sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku (XVI/170/2019)

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 Kwartalne sprawozdania przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o nadwyżce/deficycie Gminy Nowa Dęba

 


ZARZĄDZENIE NR 154/2019  BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instyutcji kultury za I półrocze 2019 rok

Data publikacji: 2019-08-02
Osoba udostępniająca na stronie: Magdalena Skura
Data modyfikacji: 2019-08-02
Osoba modyfikująca: Magdalena Skura