Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Budżet 2017

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWA DĘBA NA ROK 2017
 
 
(XXIX/269/2017)
uchwalona dnia 26 stycznia 2017 roku na XXIX sesji Rady Miejskiej
 
 

 

 • Uchwała nr XXXI/288/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok
 • Uchwała nr XXXII/299/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2017 rok
 • Uchwała nr XXXIV/310/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok
 • Uchwała nr XXXV/319/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok
 • Uchwała nr XXXVII/330/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok
 • Uchwała nr XXXVIII/341/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok
 • Uchwała nr XL/357/2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok
 • Uchwała nr XLI/369/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok
   

 


 • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 7.02.2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Nowa Dęba (XVI/46/2017)
 • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 7.02.2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto i gminę Nowa Dęba na rok 2017 (XVI/47/2017)
 • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 4.09.2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku (XVI/165/2017)
 • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 3.04.2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok (XVI/91/2018)

ZARZĄDZENIE NR 558/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instyutcji kultury za I półrocze 2017 roku


ZARZĄDZENIE NR 661/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok 
Data publikacji: 2017-02-06
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2017-11-22
Osoba modyfikująca: Administrator