Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Budżet 2014

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWA DĘBA NA ROK 2014

(XXXIX-360-2014)

- uchwalona dnia 29 stycznia 2014 roku na XXXIX sesji Rady Miejskiej

 

 • Uchwała nr XLI-378-2014 z dnia 26.03.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok
 • Uchwała nr XLII-384-2014 z dnia 30.04.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok
 • Uchwała nr XLIII-394-2014 z dnia 15.05.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok
 • Uchwała nr XLIV-397-2014 z dnia 28.05.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok
 • Uchwała nr XLV-409-2014 z dnia 25.06.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Dęba na 2014 rok
 • Uchwała nr XLVI-416-2014 z dnia 20.08.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok
 • Uchwała nr XLVII/434/2014 z dnia 29.09.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok
 • Uchwała nr XLVIII/445/2014 z dnia 14.11.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok
 • Uchwała nr II/6/2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2014 rok,
   

 


Kwartalne sprawozdania przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o nadwyżce/deficycie Gminy Nowa Dęba

 • za okres od początku roku do 31 marca 2014 (tekst)
 • za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 (tekst)
 • za okres od początku roku do 30 września 2014 (tekst)
 • za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 (tekst)

 • ZARZĄDZENIE NR 751/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 roku
 
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok
Data publikacji: 2014-03-04
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2014-03-05
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil