Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Projekt Budżetu i WPF 2022

ZARZĄDZENIE NR 679/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 15 listopada 2021 r.
 
 
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2022
 
 
 
 


 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 680/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowa Dęba


- Uchwała Nr 15/28/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2022;

- Uchwała Nr 15/28/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2022;

- Uchwała Nr 15/21/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Miasto i Gminę Nowa Dęba na rok 2022;