Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Budżet 2022

Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2022

 

 

(XLVIII/399/2022)

uchwalona dnia 28 stycznia 2022 roku na XLVIII sesji Rady Miejskiej VIII kadencji

 


OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Miasto i Gminę Nowa Dęba na rok 2022 (15/28/2022);

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowej kwoty długu Miasta i Gminy Nowa Dęba (15/30/2022)

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 12 września 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku ( 15/19/2022)


Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie Gminy Nowa Dęba

 

 


 

Zarządzenie Nr 907/2022  Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z  dnia 16 sierpnia 2022 w  sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w  Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku