Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Projekt Budżetu i WPF 2020

ZARZĄDZENIE NR 219/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 15 listopada 2019 r.
 
 
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2020
 
 
 
 
 

 

ZARZĄDZENIE NR 218/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 15 listopada 2019 r.
 
 
w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowa Dęba

_____________________________________________________________________________________________

 

 

  • uchwała nr XVI/259/2019 z  dnia 09 grudnia 2019 roku w  sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2020
  • uchwała nr XVI/260/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w  sprawie opinii o projekcie uchwały w  sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionym wraz z  projektem uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2020
  • uchwała nr XVI/261/2019 z  dnia 09 grudnia 2019 roku w  sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto i gminę Nowa Dęba na rok 2020
Data publikacji: 2019-11-20
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2019-11-20
Osoba modyfikująca: Administrator