Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Projekt Budżetu i WPF 2024

Zarządzenie Nr 1291/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2024

 

 

 


 

Zarządzenie Nr 1292/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

 z dnia 13 listopada 2023 r

w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba


 

- Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 11/49/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2024 rok;

- Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 11/20/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowa Dęba na 2024 rok;

- Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 11/47/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2024-2035.

Data publikacji: 2023-12-21
Osoba udostępniająca na stronie: Magdalena Skura
Data modyfikacji: 2023-12-21
Osoba modyfikująca: Magdalena Skura