Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Budżet 2023

Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2023

 

 

(Nr LXV/540/2023)

uchwalona dnia 9 stycznia 2023 r. na LXV sesjii Rady Miejskiej VIII kadencji

 


Uchwały zmieniające:

- Uchwała Nr LXVI/552/2023 z dnia 09 lutego 2023 r w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2023;

- Uchwała Nr LXVI/553/2023 z dnia 09 lutego 2023 r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2023;

- Uchwała Nr LXVIII/564/2023 z dnia 29 marca 2023 r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok ;

- Uchwała Nr LXVIII/565/2023 z dnia 29 marca 2023 r zmieniająca uchwałę budżetową  Gminy Nowa Dęba na 2023 rok;

- Uchwała Nr LXIX/581/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok;

- Uchwała Nr LXIX/582/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2023 rok;

- Uchwała Nr LXX/586/2023 z dnia 31 maja 2023 r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok;

- Uchwała Nr LXX/591/2023 z dnia 31 maja 2023 r zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2023 rok;

- Uchwała Nr LXXI/594/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok;

- Uchwała Nr LXXIII/606/2023 z 04 sierpnia 2023 r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok;

- Uchwała Nr LXXIV/611/2023 z 05 września 2023 r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok;

- Uchwała Nr LXXVI/623/2023 z 18 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Deba na 2023 rok;

- Uchwała Nr LXXVII/628/2023 z 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok;

- Uchwała Nr LXXVIII/636/2023 z 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok;

- Uchwała Nr LXXIX/649/2023 z 11 grudnia 2023 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok;

- Uchwała Nr LXXX/652/2023 z 27 grudnia 2023 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok.

 


OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

- uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 02 lutego 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nowa Dęba na lata 2023-2035 (11/26/2023);

- uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 15 lutego 2023 roku o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Nowa Dęba na 2023 rok (11/32/2023);

- uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z wykonania budżetu za 2023 rok (11/50/2024).


Zarządzenie Nr 1399/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z 28 marca 2024 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Debie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok


Kwartalne sprawozdania Gminy Nowa Dęba:

 

- NDS (nadwyżka/deficyt)

  I kwartał  -01.01-31.03.2023

 II kwartał  -01.01-30.06.2023

III kwartał  - 01.01-30.09.2023

IV kwartał  - 01.01-31.12.2023

 

- RB 27 S

I kwartał  -01.01-31.03.2023

II kwartał  - 01.01-30.06.2023

III kwartał  - 01.01-30.09.2023

IV kwartał  - 01.01-31.12.2023

 

- RB 28 S

I kwartał - 01.01-31.03.2023

II kwartał  - 01.01-30.06.2023

III kwartał  - 01.01-30.09.2023

IV kwartał  - 01.01-31.12.2023

 

- RB N

I kwartał  - 01.01-31.03.2023

II kwartał - 01.01-30.06.2023

III kwartał - 01.01-30.09.2023

IV kwartał - 01.01-31.12.2023

 

- RB Z

I kwartał - 01.01-31.03.2023

II kwartał - 01.01-30.06.2023

III kwartał -01.01-30.09.2023

IV kwartał - 01.01-31.12.2023

 

Data publikacji: 2023-01-16
Osoba udostępniająca na stronie: Magdalena Skura
Data modyfikacji: 2023-12-29
Osoba modyfikująca: Magdalena Skura