Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Budżet 2020

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWA DĘBA NA ROK 2020
 
 
(XIX/175/2019)
uchwalona dnia 30 stycznia 2020 roku na XIX sesji Rady Miejskiej VIII kadencji
 

 

  • Uchwała nr XX/176/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2020

 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z  dnia 17 lutego 2020 roku w  sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty gługu gminy Nowa Dęba ( XVI/52/2020);
  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z  dnia 17 lutego 2020 roku w  sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto i gminę Nowa Dęba na rok 2020 (XVI/53/2020 );
Data publikacji: 2020-02-20
Osoba udostępniająca na stronie: Magdalena Skura
Data modyfikacji: 2020-02-20
Osoba modyfikująca: Magdalena Skura