Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Budżet 2020

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWA DĘBA NA ROK 2020
 
 
(XIX/175/2020)
uchwalona dnia 30 stycznia 2020 r. na XIX sesji Rady Miejskiej VIII kadencji
 

 

  • Uchwała Nr XX/176/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2020
  • Uchwała nr XXI/187/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2020 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową gminy Nowa Dęba na 2020 rok
  • Uchwała nr XXII/202/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2020 rok

  • Uchwała nr XXIV/224/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2020 rok

 

 


 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z  dnia 17 lutego 2020 roku w  sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Nowa Dęba ( XVI/52/2020);
  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z  dnia 17 lutego 2020 roku w  sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto i gminę Nowa Dęba na rok 2020 (XVI/53/2020 );
  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z  dnia 08.09.2020 w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku (XV/178/2020)
  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok ( 15/23/2021)

 


 

 

  • ZARZĄDZENIE NR 394/2020  Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z  dnia 10 sierpnia 2020 w  sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w  Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku;
  • ZARZĄDZENIE NR 542/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok;

 

 

Data publikacji: 2020-02-05
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2020-08-25
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil