Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Budżet 2020

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWA DĘBA NA ROK 2020
 
 
(XIX/175/2020)
uchwalona dnia 30 stycznia 2020 r. na XIX sesji Rady Miejskiej VIII kadencji
 

 

  • Uchwała Nr XX/176/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2020
  • Uchwała nr XXI/187/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2020 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową gminy Nowa Dęba na 2020 rok
  • Uchwała nr XXII/202/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2020 rok

  • Uchwała nr XXIV/224/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2020 rok

 

 


 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z  dnia 17 lutego 2020 roku w  sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Nowa Dęba ( XVI/52/2020);
  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z  dnia 17 lutego 2020 roku w  sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto i gminę Nowa Dęba na rok 2020 (XVI/53/2020 );

 


 

Kwartalne sprawozdania przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o nadwyżce/deficycie Gminy Nowa Dęba

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 394/2020  Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z  dnia 10 sierpnia 2020 w  sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w  Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku;

 

Data publikacji: 2020-02-20
Osoba udostępniająca na stronie: Magdalena Skura
Data modyfikacji: 2020-08-21
Osoba modyfikująca: Magdalena Skura