Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Projekt Budżetu i WPF 2019

ZARZĄDZENIE NR 828/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 15 listopada 2018 r.
 
 
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2019

 

ZARZĄDZENIE NR 827/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 15 listopada 2017 r.
 
 
w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowa
Dęba

 

 

 

  • uchwała nr XVI/333/2018 z  dnia 06 grudnia 2018 roku w  sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2019
  • uchwała nr XVI/334/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku w  sprawie opinii o projekcie uchwały w  sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionym wraz z  projektem uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2019
  • uchwała nr XVI/335/2018 z  dnia 06 grudnia 2018 roku w  sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto i gminę Nowa Dęba na rok 2019