Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Projekt Budżetu i WPF 2021

ZARZĄDZENIE NR 462/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 13 listopada 2020 r.
 
 
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2021
 
 
 
 
 

 

ZARZĄDZENIE NR 461/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 13 listopada 2020 r.
 
 
w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowa Dęba

  • Uchwała nr XV/274/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w  sprawie opinii o przedlożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2021;
  • Uchwała nr XV/275/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w  sprawie opinii o projekcie uchwały w  sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2021;
  • Uchwała nr XV/276/2020 z  dnia 17 grudnia 2020 roku w  sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Miasto i Gminę Nowa Dęba na rok 2021.