Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Projekt Budżetu 2015

ZARZĄDZENIE NR 809/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie przedłożenia projektu
uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba
na rok 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

nr XVI/246/2014

z dnia 4 grudnia 2014 roku

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej

miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2015

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 808/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 14 listopada 2014 r.
 
 
w sprawie przedstawienia projektu
wieloletniej prognozy finansowej
miasta i gminy Nowa Dęba
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej
nr XVI/247/2014
z dnia 4 grudnia 2014 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej
miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2015
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej
nr XVI/248/2014
z dnia 4 grudnia 2014 roku
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez
miasto i gminę Nowa Dęba na rok 2015
 

 

Data publikacji: 2014-11-25
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2014-12-23
Osoba modyfikująca: Administrator