Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Budżet 2021

Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2021

 

 

(XXXI/281/2021)

uchwalona dnia 28 stycznia 2021 roku na XXXI sesji rady Miejskiej VIII kadencji

 


 

OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 

  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Nowa Dęba (15/31/2021);
  • opinia Regionalnej izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 8 marca 2021 roku w  sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Miasto i Gminę Nowa Dęba na rok 2021 (15/26/2021);
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 13 września 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku (15/19/2021);
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok (15/17/2022)

 

 


 

 - Zarządzenie nr 637/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z  dnia 25 sierpnia 2021 w  sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w  Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku;

- ZARZĄDZENIE NR 787/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok