Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Projekt Budżetu i WPF 2017

ZARZĄDZENIE NR 395/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 15 listopada 2016 r.
 
 
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2017
 

 

ZARZĄDZENIE NR 394/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 15 listopada 2016 r.
 
 
w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowa Dęba

  • uchwała nr XVI/262/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedlożonym projekcie uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2017
  • uchwała nr XVI/263/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2017
  • uchwała nr XVI/264/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto i gminę Nowa Dęba na rok 2017
Data publikacji: 2016-11-15
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2016-11-15
Osoba modyfikująca: Administrator