Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Budżet 2016

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWA DĘBA NA ROK 2016

 

 

(XVI/147/2016)

uchwalona dnia 28 stycznia 2016 roku na XVI sesji Rady Miejskiej

 

 • Uchwała nr XVII/158/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok
 • Uchwała nr XVIII/169/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2016 rok
 • Uchwała nr XIX/177/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok
 • Uchwała nr XX/186/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok
 • Uchwała nr XXI/201/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok
 • Uchwała nr XXII/211/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok
 • Uchwała nr XXIII/215/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok
 • Uchwała nr XXV/223/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok
 • Uchwała nr XXVI/231/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok
 • Uchwała nr XXVII/241/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok,
   

 • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 10.02.2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Nowa Dęba (XVI/37/2016)
 • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016 (XVI/69/2017)

 

 


Kwartalne sprawozdania przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o nadwyżce/deficycie Gminy Nowa Dęba

 

 • ZARZĄDZENIE NR 349/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instyutcji kultury za I półrocze 2016 roku
 • ZARZĄDZENIE NR 461/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 462/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2016 rok
Data publikacji: 2016-03-15
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2016-12-13
Osoba modyfikująca: Administrator