Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

WPF 2024

Uchwała Nr LXXXII/664/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba


Uchwały zmieniające:

- Uchwała Nr LXXXIV/676/2024 z 20 lutego 2024 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba

Data publikacji: 2024-02-07
Osoba udostępniająca na stronie: Magdalena Skura
Data modyfikacji: 2024-02-27
Osoba modyfikująca: Magdalena Skura