Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Projekt Budżetu i WPF 2023

Zarządzenie Nr 984/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2023

 

 


 

Zarządzenie Nr 985/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba

 


 

- Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 11/49/2022 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2023 rok;

- Uchwała Regionalenj Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 11/47/2022 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie  uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2023-2035;

- Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 11/34/2022 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nowa Deba na 2023 rok.

Data publikacji: 2022-11-17
Osoba udostępniająca na stronie: Magdalena Skura
Data modyfikacji: 2022-11-17
Osoba modyfikująca: Magdalena Skura