Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Budżet 2015

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWA DĘBA NA ROK 2015

 

 

(III/26/2015)

uchwalona dnia 29 stycznia 2015 roku na III sesji Rady Miejskiej
 
 

 


 

  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii i prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Nowa Dęba (XVI/23/2015)
  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto i gminę Nowa Dęba na rok 2015 (XVI/24/2015)
  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 (XVI/58/2016)

 


Kwartalne sprawozdania przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o nadwyżce/deficycie Gminy Nowa Dęba

 

 


 

  • ZARZĄDZENIE NR 155/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA z dnia 31 lipca 2015 r.
    w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instyutcji kultury za I półrocze 2015 roku
  • ZARZĄDZENIE NR 262/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok
  • ZARZĄDZENIE NR 263/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2015 rok
Data publikacji: 2015-03-05
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2016-01-08
Osoba modyfikująca: Administrator