Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Projekt Budżetu i WPF 2018

ZARZĄDZENIE NR 604/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 15 listopada 2017 r.
 
 
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2018

 

ZARZĄDZENIE NR 603/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 15 listopada 2017 r.
 
 
w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowa
Dęba

 

  • uchwała nr XVI/245/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedlożonym projekcie uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2018
  • uchwała nr XVI/246/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2018
Data publikacji: 2017-11-22
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2017-11-22
Osoba modyfikująca: Administrator