Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Budżet 2013

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWA DĘBA NA ROK 2013 (XXVIII-251-2013)  - uchwalona dnia 30 stycznia 2013 roku na XXVIII sesji Rady Miejskiej

 


 • Uchwała nr XXX-262-2013 z dnia 27.03.2013 w sprawie zmian  budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
 • Uchwała nr XXXI-276-2013 z dnia 17.04.2013 w sprawie zmian  budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
 • Uchwała nr XXXII-287-2013 z dnia 22.05.2013 w sprawie zmian  budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
 • Uchwała nr XXXIII-299-2013 z dnia 26.06.2013 w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
 • Uchwała nr XXXIV-309-2013 z dnia 28.08.2013 w sprawie zmian  budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
 • Uchwała nr XXXV-319-2013 z dnia 25.09.2013 w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
 • Uchwała nr XXXVI-327-2013 z dnia 30.10.2013 w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
 • Uchwała nr XXXVII-336-2013 z dnia 27.11.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2013 rok
 • Uchwała nr XXXVIII-345-2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok

 


Zarządzenie nr 541/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 roku (tekst zarządzenia)


Zarządzenie nr 634/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok

 

Zarządzenie nr 635/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2013 r


 

Kwartalne sprawozdania przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o nadwyżce/deficycie Gminy Nowa Dęba

 • za okres od początku roku do 31 marca 2013 (tekst)
 • za okres od początku roku do 30 czerwca 2013 (tekst)
 • za okres od początku roku do 30 września 2013 (tekst)
 • za okres od początku roku do 31 grudnia 2013 (tekst)
Data publikacji: 2013-03-14
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-03-14
Osoba modyfikująca: Administrator